9 Record(s)
We found results matching "ab" in 13 ms

Regulamin

1. Sklep internetowy

Korzystanie z tej witryny i Sklepu internetowego potwierdza akceptację Goodoffer24.com. Polityka prywatności i wszelkie inne umowy prawne, które dotyczą Ciebie jako właściciela konta Goodoffer24.com. Goodoffer24.com zastrzega sobie prawo do opóźnienia lub odrzucenia zakupów z dowolnego powodu. Mogą obowiązywać limity liczby i liczby programów, które można kupić. Tylko dostawa elektroniczna (klucze nie zostaną dostarczone fizycznie). Goodoffer24.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z zagubionych lub skradzionych programów lub użytkowania bez pozwolenia. Goodoffer24.com nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do programów cyfrowych i zrzeka się wszelkich gwarancji w najszerszym dostępnym zakresie. Nie przyjmuje się zwrotów ani zwrotów. W przypadku wszelkich sporów technicznych z dowolnym wydawcą gier zwalniasz Goodoffer24.com (i jej podmioty stowarzyszone i zależne, urzędników, dyrektorów, pracowników i agentów) z wszelkich roszczeń związanych z takim sporem.

W sklepie internetowym możesz przeglądać, kupować, pobierać i / lub uzyskiwać dostęp do gier wideo, oprogramowania (biznesowego i konsumenckiego), a także powiązanych produktów cyfrowych, w tym treści i kluczy dodatkowych („Programy”). „Klucze dodatkowe” to produkty cyfrowe z dodatkową lub rozszerzoną funkcjonalnością, specjalną bronią lub postaciami, wirtualną walutą lub dostępem subskrypcyjnym do treści lub usług, do których można uzyskać dostęp lub z których można korzystać w ramach niektórych Programów.

„Programy” obejmują oprogramowanie klienckie używane do uzyskiwania dostępu do Programu, dokumentacji, reklam, usług, technologii, wszelkich treści, danych i innych materiałów cyfrowych zawartych w Programie lub udostępnianych za jego pośrednictwem (w tym po pobraniu lub wstępnym dostępie do niego) lub za pośrednictwem wszelkich aktualizacji oraz inne zmiany i wersje Programu. Niektóre Programy są udostępniane do pobrania na komputer lub inne urządzenie lokalne, podczas gdy inne Programy są hostowane na serwerach i udostępniane do użytku przez Internet za pośrednictwem oprogramowania klienckiego lub łączy do stron internetowych („Platformy programistyczne”). Większość programów dostępnych w sklepie internetowym jest licencjonowana przez wydawców zewnętrznych. Programy dostępne za pośrednictwem Sklepu internetowego są bezpłatne, a inne za opłatą, zgodnie ze stronami ze szczegółowymi informacjami o produkcie Programu. Od czasu do czasu za pośrednictwem Sklepu internetowego mogą być oferowane promocje, takie jak wyprzedaże i promocje. Wszelkie promocje mogą być modyfikowane lub przerywane w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

2. Ogólne

2.1 Zmiany Możemy zmodyfikować, zawiesić lub przerwać Sklep internetowy, w całości lub w części, w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

2.2 Ograniczenia geograficzne. Sklep internetowy nie jest obecnie dostępny w Iranie, Jemenie, Korei Północnej i Syrii.

2.3 Zrzeczenie się przerwania i zamknięcia. Twoje prawa wynikające z niniejszej Umowy wygasną automatycznie bez powiadomienia i bez zwrotu jakichkolwiek opłat, jeśli nie będziesz przestrzegać jej warunków. Możemy rozwiązać Umowę lub ograniczyć, zawiesić lub zakończyć korzystanie ze Sklepu internetowego według naszego uznania bez powiadomienia w dowolnym momencie, w tym jeśli stwierdzimy, że korzystanie z niego narusza Umowę, jest niewłaściwe lub w inny sposób wiąże się z oszustwem lub niewłaściwym użyciem Sklepu internetowego lub szkodzi naszym interesom lub interesom innego użytkownika Sklepu internetowego. Nasz brak nalegania lub egzekwowania ścisłej zgodności z Umową nie będzie stanowić zrzeczenia się naszych praw. Możemy zmienić Umowę według własnego uznania, publikując zmienione warunki w Sklepie internetowym lub na Goodoffer24.com. Dalsze korzystanie ze Sklepu internetowego lub Oprogramowania Sklepu internetowego po każdej zmianie potwierdza Twoją zgodę na związanie się nim.

2.4 Kontrole bezpieczeństwa. Wszyscy klienci są zobowiązani do zweryfikowania swojego numeru telefonu za pomocą naszego automatycznego systemu weryfikacji w celu uzyskania dostępu do swoich zakupów. Podane liczby służą wyłącznie do weryfikacji tożsamości i nie są wykorzystywane do celów marketingowych. Zastrzegamy sobie prawo do żądania od kupującego dodatkowych informacji, takich jak ważna kopia dowodu tożsamości, w celu zweryfikowania ich tożsamości oraz odrzucenia lub zwrotu pieniędzy za każde zamówienie, które uważamy za fałszywe. Korzystanie z VPN, proxy, numeru VoIP lub jakiegokolwiek innego sposobu ukrywania prawdziwej lokalizacji kupującego doprowadzi do opóźnień, prawdopodobnego sprawdzenia tożsamości i ewentualnego anulowania powiązanych zamówień.

2.4.1 Lokalizacja geograficzna. Podany numer telefonu może podlegać kontroli położenia geograficznego w celu zweryfikowania autentyczności zamówienia. Wszystkie takie dane lokalizacji będą przechowywane przez 24 godziny.

2.5 Wykorzystanie strony. Goodoffer24.com jest przeznaczony wyłącznie do użytku konsumenckiego. Wszelkie zakupy, które uważamy za nie do użytku osobistego, mogą zostać anulowane, odrzucone lub zwrócone bez wyjaśnienia.

2.6 Komunikacja. Składając zamówienie, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości e-mail dotyczących danego zamówienia i bądź na bieżąco z naszymi najnowszymi ofertami. Klienci, którzy nie chcą otrzymywać od nas ofert, mogą powiadomić nas w dowolnym momencie za pomocą jednej z metod kontaktowych wymienionych w sekcji Kontakt.

3. Programy

3.1 Podsumowanie. Po uiszczeniu opłaty za Program możesz pobrać i uzyskać dostęp do kopii tego Programu, w stosownych przypadkach, do użytku osobistego. Obowiązkiem kupujących jest upewnienie się, że przed zakupem jego urządzenie spełnia wszelkie minimalne wymagania systemowe, w tym wszelkie wymagania udostępnione na stronach ze szczegółowymi informacjami o produkcie Programu. Niektóre programy wymagają wprowadzenia klucza licencyjnego udostępnionego w celu zainstalowania lub aktywacji programu. Kupujący jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty za połączenie internetowe lub inne poniesione w związku z pobieraniem, dostępem i korzystaniem ze Sklepu internetowego i wszelkich Programów, w tym wszelkich bezpłatnych wersji próbnych.

3.2 Okresy próbkowania. Bezpłatna wersja próbna i inne ograniczone wersje programów mogą być oferowane do podglądu programów przed zakupem. Te wersje mogą mieć ograniczone funkcje, mogą ograniczać dozwolony czas użytkowania i mogą zawierać inne ograniczenia.

3.3 Deweloperzy / gospodarze gier. Aby uzyskać dostęp lub korzystać z niektórych platform programistów lub kluczy dodatków, może być konieczne utworzenie konta z odpowiednim Wydawcą lub inną stroną trzecią (np. Dostawcą platformy do gier) i może być konieczne powiązanie tego konta z Twoim Goodoffer24 konto .com. Wszelkie informacje przekazane Wydawcy lub innej stronie trzeciej będą podlegać polityce prywatności Wydawcy lub strony trzeciej lub podobnym warunkom i nie będą podlegać Polityce prywatności Goodoffer24.com.

3.4 Klucze dodatkowe. Subskrypcje Klucze dodatkowe podlegają dowolnemu użyciu, dostępowi i innym ograniczeniom opisanym na stronie szczegółów produktu dodatkowego lub w inny sposób przewidzianym w Umowie. Niektóre klucze dodatkowe są materiałami eksploatacyjnymi, takimi jak wirtualna waluta, i można je pobrać tylko raz i używać tylko na jednym urządzeniu. Jeśli kupisz Produkt dodatkowy, który jest subskrypcją lub rozpoczniesz bezpłatny okres próbny takiej subskrypcji, chyba że ustawisz ustawienia subskrypcji tak, aby nie odnawiały się automatycznie, możemy automatycznie kontynuować subskrypcję według zwykłej ceny subskrypcji, korzystając z metody płatności, którą mamy nagrany dla ciebie.

3.5 Platformy programistyczne. Platformy programistyczne są hostowane i obsługiwane przez odpowiedniego Wydawcę lub inną firmę zewnętrzną. Nie gwarantujemy, że jakakolwiek platforma deweloperska będzie dostępna lub pozostanie dla Ciebie dostępna, i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek przestoje platformy programistycznej.

3.6 Umowa sprzedaży. Wszystkie zakupy programów są ostateczne. Nie akceptujemy zwrotów programów. Po zakupie Programu, a my lub Wydawca udostępnimy go Tobie, jesteś odpowiedzialny za pobranie (jeśli dotyczy) i potwierdzenie swojej zdolności dostępu do Programów, w tym odzyskania klucza licencyjnego na Program, jeśli dotyczy, i ponosisz całe ryzyko straty późniejsze, w tym wszelkie straty wynikające z awarii komputera lub dysku twardego. Jeśli nie możesz zakończyć pobierania lub uzyskać dostępu do Programu, skontaktuj się z obsługą klienta Goodoffer24.com w celu uzyskania pomocy.

3.7 Ograniczenia wiekowe. Możemy podawać oceny wieku i treści dla programów, które dostarczają nam wydawcy lub strony trzecie. Chociaż wymagamy od Wydawców podawania dokładnych informacji dotyczących treści ich Programów, nie możemy zapewnić, że oceny Programu są dokładne ani że Programy nie zawierają treści obraźliwych, nieprzyzwoitych lub budzących zastrzeżenia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści Programu, które uważasz za obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia.